Tanlov

Pedagogik innovatika

Instructor
Olimov Shirinboy Sharopovich
2023-09-14 19:52:51
1 /1
59 nafar tinglovchi tanlagan

Modul haqida

Modulning maqsadi:

tinglovchilarning pedagogik innovatika, ta’lim tizimida olib borilgan innovatsion jarayonlar va tub o‘zgarishlarning mazmun mohiyati bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirishdan iborat.

Modulning vazifalari:

  • rahbar va pedagog xodimlarning pedagogik innovatika hamda kreativlik asoslari to‘g‘risidagi bilim, ko‘nikma va malakalarni oshirish;
  • pedagogikada innovatsion jarayonlarning o‘ziga xosliklarini aniqlashtirish va tahlil etish;
  • innovatsion pedagogik faoliyat tuzilmasi va komponentlarini aniqlashtirish;
  • pedagogik tashkil etish bosqichlari va texnologiyalarini o‘rgatish

Modul tarkibi

Mavzular: 6 ta Hajmi: 12 soat
Innovatsion o'qitish texnologiyalari
PEDAGOGIK INNOVATIKA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA, FANNING MAQSADI, VAZIFASI VA ASOSIY TUSHUNCHALARI
PEDAGOGIK INNOVATIKA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA, FANNING MAQSADI, VAZIFASI VA ASOSIY TUSHUNCHALARI
PEDAGOGIK INNOVATIKA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA, FANNING MAQSADI, VAZIFASI VA ASOSIY TUSHUNCHALARI
Pedagogik innovatika fanini o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari
PEDAGOGIK INNOVATIKA FANINI O‘QITISHNING ILMIYNAZARIY ASOSLARI
Pedagogik innovatika fanini o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari
O‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning tarixiy-pedagogik shart-sharoitlari
O‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning tarixiy-pedagogik shart-sharoitlari
Kreativlik pedagogik innovatikaning muhim xususiyati sifatida.
Kreativlik pedagogik innovatikaning muhim xususiyati sifatida

O‘qituvchi

instructor

Olimov Shirinboy Sharopovich

1 /1
Modullar: 11 ta Tinglovchilar: 59 nafar
Ko‘rish
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now