Tanlov

Ta`lim sifatini oshirish va baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanish

Instructor
Ablakulov Doniyor Iskandarovich
2024-05-24 09:28:48
2 /1
39 nafar tinglovchi tanlagan

Modul haqida

Модулнинг мақсади:

O‘qituvchilarda ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarining bilimini baholash metodlaridan samarali foydalanish uchun nostandart test topshiriqlarini maqsadga muvofiq tuzish va amalda qo‘llash uchun zarur bo‘lgan raqamli texnologiyalar bilan ishlash metodik bilim va ko‘nikmalarni tarkib toptirish; O‘qituvchilarni o‘z pedagogik faoliyatini o‘quvchilarining bilimini baholash metodlaridan biri mashg‘ulotlarni tahlil qilishga o‘rgatish, tahliliy - tanqidiy, ijodiy va mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish; O‘quvchilarni sifatli ta’lim olishlari uchun raqamli texnologiyalarning o‘rni va ulardan foydalanish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini oshrishdan iborat.

Модулнинг вазифалари:

  • rahbar va pedagog xodimlarning ta’lim sifatini oshrish va baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda kreativlik asoslari to‘g‘risidagi bilim, ko‘nikma va malakalarni oshirish;
  • ta’lim sifatini oshrish va baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonlarning o‘ziga xosliklarini aniqlashtirish va tahlil etish;
  • ta’lim sifatini oshrish va baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanish faoliyat tuzilmasi va komponentlarini aniqlashtirish;
  • pedagogik tashkil etish bosqichlari va texnologiyalarini o‘rgatish

Modul tarkibi

Mavzular: 6 ta Hajmi: 12 soat
Zamonaviy ta'lim vositalaridan samarali foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish
Baholash, baholashning didaktik maqsadi va vazifalari.
Ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillar (moddiy-texnik baza, o‘qituvchilarning salohiyati va o‘quv-metodik ta’minot).
Kasbiy kompetensiyalarni baholash maqsadlari
TA’LIM SIFATINI OSHRISH VA BAHOLASH HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA, FANNING MAQSADI, VAZIFASI VA ASOSIY TUSHUNCHALARI
Maxsus fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini baholash
Ta’lim tizimining monito‘ringi haqida tushunchalar.
2- My test, AutoPlay Media Studiya dasturlari haqida ma’lumot
2- Quiz Maket dasturlari interfeyslari haqida.
Ta’lim sifatini oshrishda o‘quvchilar bilimini baholashda elektron monitoring
1 Ta’lim tizimining monito‘ringi haqida tushunchalar.
2-My test, AutoPlay Media Studiya, iSpring QuizMaker dasturlari haqida.
TA’LIM SIFATINI OSHRISHDA O‘QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHDA ELEKTRON MONITORING TIZIMI.
Mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasi
1. Talabalarning mustaqil tahsili va ishini tashkil etish va o‘tkazishning o‘ziga xos xususiyatlari.
2. Modul bo‘yicha rejalashtirilgan kurs ishini nazorat qilish va baholash.
Talabalarning mustaqil ta’limi va ishi topshiriqlarining murakkablik darajasi.
TALABALARNING AUDITORIYADAN TASHQARI O‘QUV FAOLIYATINI BAHOLASH
Zoom qanday ishlaydi?
Onlayn mashg‘ulotlarni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish
Masofiviy ta’lim platformalari uchun video kontent yaratish va mashg‘ulotlarni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.
1. Masofiviy ta’lim platformalari uchun video kontent yaratish.
Onlayn mashg‘ulotlarni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish

O‘qituvchi

instructor

Ablakulov Doniyor Iskandarovich

1 /1
Modullar: 1 ta Tinglovchilar: 39 nafar
Ko‘rish
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now