Tanlov

O‘qituvchining innovasion faoliyatini rivojlantirish

Instructor

Notice: Undefined index: fio in /var/www/litsey/mt.litsey.bimm.uz/public/guest/modules/view/module-tape.php on line 18
2024-03-04 12:43:26
4.3 /3
87 nafar tinglovchi tanlagan

Modul haqida

Модулнинг мақсади:

Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kurs tinglovchilarini o‘qituvchining innovasion faoliyatini rivojlantirishga doir bilimlarini takomillashtirish, innovasion texnologiyalarni o‘zlashtirish, joriy etish, ta’lim amaliyotida qo‘llash va yaratish ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirish.

Модулнинг вазифалари:

  • o‘qituvchining innovasion faoliyatini rivojlantirishning o‘ziga xosliklari va qo‘llanilish sohalarini aniqlashtirish;
  • tinglovchilarda o‘qituvchining innovasion faoliyatini samarali tashkil etish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish;
  • tinglovchilarda o‘qituvchining innovasion faoliyatini loyihalash va rejalashtirishga doir proyektiv, prognostik va kreativ kompetentlikni rivojlantirish.

Modul tarkibi

Mavzular: 6 ta Hajmi: 12 soat
1. Innovasion jarayonlarni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari.
1. O‘qituvchi pedagogik faoliyatning modeli
1. Innovasion kompetentligini tarkib toptirish mazmuni va paradigmalari
O‘QITUVCHINING ZAMONAVIY MODELI. INNOVATSION KOMPETENTLIGINI TARKIB TOPTIRISH MAZMUNI VA PARADIGMALARI.
1. Zamonaviy ta’lim texnologiyalarining mohiyati, turlari va nazariy asoslari.
2. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalarinig mazmuni, yo‘nalishlari.
3. Innovasion ta’limda ilg‘or xorijiy tajribalar integrasiyasi.
O'qituvchining innovatsion faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni
O‘qituvchining kasbiy-pedagogik faoliyatini rivojlantirishga innovasion yondashuvlar: akmeologik, aksiologik, kreativ va refleksiv.
Ta’lim muassasalarida tahsil oluvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini boshqarishning innovasion shakl, metod va vositalari.
Kreativ fikrlashga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari: interfaol ta’lim metodlari, keys stadi, loyihaviy ta’lim, refleksiv texnologiyalarining didaktik funksiyalari.
Pedagogning mustaqil o‘zini-o‘zi kasbiy rivojlantirish strategiyalari.

O‘qituvchi

instructor


Notice: Undefined index: fio in /var/www/litsey/mt.litsey.bimm.uz/public/guest/modules/view/module-dashboard.php on line 37


Notice: Undefined index: mark in /var/www/litsey/mt.litsey.bimm.uz/public/guest/modules/view/module-dashboard.php on line 44
/
Notice: Undefined index: countvotes in /var/www/litsey/mt.litsey.bimm.uz/public/guest/modules/view/module-dashboard.php on line 45
Modullar:
Notice: Undefined index: cntmodul in /var/www/litsey/mt.litsey.bimm.uz/public/guest/modules/view/module-dashboard.php on line 49
ta
Tinglovchilar:
Notice: Undefined index: cntlis in /var/www/litsey/mt.litsey.bimm.uz/public/guest/modules/view/module-dashboard.php on line 51
nafar
Ko‘rish
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now