Mavjud modullar

Ko`rish
24 soat
Tanlov

Yo`nalishlar: 0

Masofaviy ta`lim platformalari uchun video kontentlarni yaratish

Buriyev Eldor Abdujalilovich

12 soat
Tanlov

Yo`nalishlar: 0

Ta’lim muassasasi rahbarining innovatsion kompetentligi

Ишмухамедов Равшан Джураевич

12 soat
Tanlov

Yo`nalishlar: 1

English for Specific Purposes

Normatova Dilfuza Ismailovna

24 soat
Tanlov

Yo`nalishlar: 1

Pedagogik mahorat

Maksudov Ulugbek Kurbonovich

courses

Masofaviy ta`lim platformalari uchun video kontentlarni yaratish

Mavzular: 6 24 soat Yo`nalishlar: 0 Tanlov

Buriyev Eldor Abdujalilovich

courses

Ta’lim muassasasi rahbarining innovatsion kompetentligi

Mavzular: 6 12 soat Yo`nalishlar: 0 Tanlov

Ишмухамедов Равшан Джураевич

courses

English for Specific Purposes

Mavzular: 5 12 soat Yo`nalishlar: 1 Tanlov

Normatova Dilfuza Ismailovna

courses

Pedagogik mahorat

Mavzular: 8 24 soat Yo`nalishlar: 1 Tanlov

Maksudov Ulugbek Kurbonovich

EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now