Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik

Instructor
QQDU huzuridagi mintaqaviy markaz
Ushbu kursga 0 nafar tinglovchi ro'yxatga olingan
4 /2

Mavjud modullar ro'yxati

courses

Harbiy ta’limdagi yangiliklar, chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikning dolzarb masalalari

Mavzular: 0 Yo`nalishlar: 0

Mamurov Ulugbek Ibragimovich

1 /1
courses

O‘quv muassasasining CHQBT bo‘yicha o‘quv - moddiy bazasi va moddiy-texnik ta’minoti

Mavzular: 0 Yo`nalishlar: 0

Mamurov Ulugbek Ibragimovich

1 /1
courses

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni tashkil etish

Mavzular: 0 Yo`nalishlar: 0

Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich

1 /1

Kurs haqida

Курснинг мақсади:

Олий таълим муасасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курсининг мақсади педагог кадрларнинг ўқув-тарбиявий жараёнларни юксак илмий-методик даражада таъминлашлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакаларини мунтазам янгилаш, малака талаблари, ўқув режа ва дастурлари асосида уларнинг касбий компетентлиги ва педагогик маҳоратини доимий ривожланишини таъминлашдан иборат.

Курснинг вазифалари:

  • “Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” йўналишида педагог кадрларнинг касбий билим, кўникма, малакаларини узлуксиз янгилаш ва ривожлантириш механизмларини яратиш;
  • замонавий талабларга мос ҳолда олий таълимнинг сифатини таъминлаш учун зарур бўлган педагогларнинг касбий компетентлик даражасини ошириш;
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now