Tanlov

Pedagogik mahorat

Instructor
Maksudov Ulugbek Kurbonovich
2022-08-02 14:41:53
4.5 /31
2338 nafar tinglovchi tanlagan

Modul haqida

Модулнинг мақсади:

Олий таълим муасасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курсининг мақсади педагог кадрларнинг ўқув-тарбиявий жараёнларни юксак илмий-методик даражада таъминлашлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакаларини мунтазам янгилаш, малака талаблари, ўқув режа ва дастурлари асосида уларнинг касбий компетентлиги ва педагогик маҳоратини доимий ривожланишини таъминлашдан иборат.

Модулнинг вазифалари:

  • “Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” йўналишида педагог кадрларнинг касбий билим, кўникма, малакаларини узлуксиз янгилаш ва ривожлантириш механизмларини яратиш;
  • замонавий талабларга мос ҳолда олий таълимнинг сифатини таъминлаш учун зарур бўлган педагогларнинг касбий компетентлик даражасини ошириш;

Modul tarkibi

Mavzular: 8 ta Hajmi: 24 soat
“Педагогик маҳорат” тушунчасининг мазмун моҳияти ва ўқитувчи фаолиятидаги ўрни. Педагогика фани тарихида ўқитувчи маҳорати
Ўқитувчи фаолиятида педагогик қобилият ва унинг касбий маҳорат мазмунидаги аҳамияти
Педагогик техника ва унинг таркибий қисмлари нутқ техникаси, мимика, пантомимика. Педагогик техникани эгаллаш йўллари.
Педагогик такт ва касбий имидж масалалари
Педагогик маҳорат: педагогик қобилият хусусиятлари, педагогик техника, педагогик такт ва педагогик имидж
Педагогикада “компетентлик” тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари
Компетентлик даражалари ва таянч компетентлик турлар
Касбий компетентликни шакллантиришда ижодий фаолиятнинг ўрни
Ўқитувчининг коммуникатив компетентлиги
Педагогнинг касбий компетентлиги. Коммуникатив компетентлик
“Креативлик” ва “Креатив педагогика” тушунчаларининг моҳияти
ОТМ педагогларида креативлик сифатлари ва малакалари
Педагогларнинг креативлик имкониятини аниқловчи мезонлар ва уларнинг даражалари
ОТМлари педагогларида креативлик сифатлари ва малакалари. Ўқитувчи креативлигини ривожлантиришда илғор хорижий тажрибалар
Таълим жараёнини лойиҳалаш қонуниятлари ва тамойиллари
Таълим тизимида олиб борилаётган инновацион жараёнлар мазмуни
Мутахассислик фанларини ўқитишда инновацион технологияларидан фойдаланиш йўллари
Маъруза ва семинар машғулотларини ўтказишда инновацион ёндашув

O‘qituvchi

instructor

Maksudov Ulugbek Kurbonovich

4.7 /14
Modullar: 1 ta Tinglovchilar: 2338 nafar
Ko‘rish
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now