Tarix

Instructor
QQDU huzuridagi mintaqaviy markaz
Ushbu kursga 0 nafar tinglovchi ro'yxatga olingan
0 /0

Mavjud modullar ro'yxati

courses

Tarixni o‘qitish metodikasi va ilg‘or xorijiy tajribalar

Mavzular: 3 Yo`nalishlar: 0

Yo‘ldoshev Salimjon Valiyevich

1 /1
courses

Tarix fani va ta’limni takomillashtirish strotegiyasi

Mavzular: 3 Yo`nalishlar: 0

Yo‘ldoshev Salimjon Valiyevich

1 /1
courses

Ijtimoiy tarix va uning ahamyati

Mavzular: 4 Yo`nalishlar: 0

Usmonov Baxriddin Axmadjonovich

1 /1

Kurs haqida

Kursning maqsadi:

Tarix tarixiy voqea va hodisalarning kelib chiqishi hamda rivojlanib borishiga ta’sir etuvchi sabablarni anglash usullari, insoniyat taraqqiyotining notekisligi va farqlarni o‘stiruvchi hamda kamaytiruvchi omillari, taraqqiyotning uslubini tanlash imkoniyatining omillariga amal qilish, shuningdek o‘qitish jarayonining tarkibiy qismlari, maqsadi, mazmuni, o‘qitish uslublari, natijalari o‘rtasidagi bog‘lanishlarni asoslab berish.

Kursning vazifalari:

  • Ijtimoiy tarixiy taraqqiyot bosqichlari va uning qit’alar, hududlar bo‘yicha o‘ziga xosligini, globallashuv sharoitida ijtimoiy tarixni o‘rganishning ahamiyati;
  • Tarixni o‘qitishning innovatsion ta’lim muhitini loyihalashtirishni;
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now