Ta’limda menejment

Instructor
QQDU huzuridagi mintaqaviy markaz
Ushbu kursga 0 nafar tinglovchi ro'yxatga olingan
5 /1

Mavjud modullar ro'yxati

courses

Ta’lim xizmatlari menejmenti va marketingi

Mavzular: 0 Yo`nalishlar: 0

1 /1
courses

Ta’limda o‘zgarishlarni boshqarish va tizimiy yondashuv

Mavzular: 0 Yo`nalishlar: 0

1 /1

Kurs haqida

Курснинг мақсади:

Олий таълим муасасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курсининг мақсади педагог кадрларнинг ўқув-тарбиявий жараёнларни юксак илмий-методик даражада таъминлашлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакаларини мунтазам янгилаш, малака талаблари, ўқув режа ва дастурлари асосида уларнинг касбий компетентлиги ва педагогик маҳоратини доимий ривожланишини таъминлашдан иборат.

Курснинг вазифалари:

  • “Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” йўналишида педагог кадрларнинг касбий билим, кўникма, малакаларини узлуксиз янгилаш ва ривожлантириш механизмларини яратиш;
  • замонавий талабларга мос ҳолда олий таълимнинг сифатини таъминлаш учун зарур бўлган педагогларнинг касбий компетентлик даражасини ошириш;
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now