Tanlov

Masofaviy ta`lim platformalari uchun video kontentlarni yaratish

Instructor
Buriyev Eldor Abdujalilovich
2023-01-24 19:53:23
5 /5
138 nafar tinglovchi tanlagan

Modul haqida

Модулнинг мақсади:

Олий таълим муасасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курсининг мақсади педагог кадрларнинг ўқув-тарбиявий жараёнларни юксак илмий-методик даражада таъминлашлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакаларини мунтазам янгилаш, малака талаблари, ўқув режа ва дастурлари асосида уларнинг касбий компетентлиги ва педагогик маҳоратини доимий ривожланишини таъминлашдан иборат.

Модулнинг вазифалари:

  • “Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” йўналишида педагог кадрларнинг касбий билим, кўникма, малакаларини узлуксиз янгилаш ва ривожлантириш механизмларини яратиш;
  • замонавий талабларга мос ҳолда олий таълимнинг сифатини таъминлаш учун зарур бўлган педагогларнинг касбий компетентлик даражасини ошириш;

Modul tarkibi

Mavzular: 6 ta Hajmi: 24 soat
Multimediali elektron kontent – masofaviy kurslarning asosiy vositasi sifatida
Video kontentning turlari, video kontentga qo‘yiladigan didaktik, psixologik va texnik talablar
Videokontentni yaratish bosqichlari: maqsad va vazifalarini aniqlash, ssenariy yozish hamda tasvirga olish
ScreenCast videolarni yaratishda foydalaniladigan dasturiy vositalar
Video darslarni tahrirlashda foydalaniladigan dasturiy vositalar
Onlayn darslarni tashkil etish va real vaqt rejimida uzatish

O‘qituvchi

instructor

Buriyev Eldor Abdujalilovich

4 /2
Modullar: 1 ta Tinglovchilar: 138 nafar
Ko‘rish
EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now